Endring er ofte synonymt med noe skummelt og vanskelig. Det er noe dypt i oss som motsetter seg endring, og frykt er gjerne årsaken. Frykt for at det krever store ressurser og verdifulle timer. Men sånn er ikke realiteten lengre, og samarbeidet mellom Inlet og Sirken viser hvordan endring kan gjøres på en enkel, effektiv og lønnsom måte.

Det hele startet med…

Sirken ble startet opp av to gründere som så et behov for endring i den veletablerte bygg- og anleggsbransjen. Bransjen er en av hjørnesteinene i norsk næring, men den står også for 40% av det globale CO2-utslippet. Der andre så en miljøversting, så Peter og Ingvar en enorm mulighet. Med et tydelig problem i siktet, ble Sirken Norges første selvbetjente varelager for overskuddsmaterialer.

“Byggbransjen står for ca. 1/3 av all avfallet i Norge. Mye av det som defineres som avfall er egentlig overskuddsmaterialer. Vi innså det og tok tak i det.”

Peter Totland, medgründer av Sirken

Gründerne av Sirken

Foto: Sirken

Bransjestandarden i dag er å bli kvitt avfallet ved å levere det til avfallshåndtering. Store mengder av dette avfallet er fullt brukbart overskudd. Men slik situasjonen er i dag er det mer økonomisk lønnsomt for bedriftene å kaste overskuddsmaterialer og heller gå til innkjøp av nytt materiale når det trengs.

– For bedriftene er det mange kostnader forbundet med å beholde overskuddsmaterialene. Alt fra frakt, lagring, håndtering og administrasjon, forklarer den selverklærte realisten.

Og det er her gründerduoen fant sin gullgruve!

Ombruk med Sirken sitt selvbetjente varelager

Gründerne gikk raskt til verks og bestemte seg for å lage en enkel, lønnsom og bærekraftig løsning. De utviklet selvbetjente containere hvor privatpersoner kan kjøpe overskuddsmateriell.

Containerne er strategisk plassert på byggeplassene slik at entreprenørene enkelt kan fylle opp disse med overskuddsmaterialer. De er ubemannet, så kunden gjennomfører kjøpet og henter varene på egen hånd. På den måten får de nyttiggjort store menger med materialer av høy kvalitet som ellers ville blitt kastet. Det er enkelt for entreprenøren, og enkelt for kunden!

Thomas Wisur, daglig leder og medgründer av Inlet, skryter av Sirkens bærekraftige forretningsmodell og peker på løsningen som et flott eksempel på sirkulær tankegang.

“Sirken har en spennende forretningsmodell og går fram som et godt eksempel i en bransje hvor selv små forbedringer utgjør store resultater. Løsningen til Sirken utgjør en enorm forbedring og vi gleder oss til å se resultatene.”

Thomas Wisur, medgründer av Inlet

Samarbeider for å nå målet

Det som startet som en idé ble raskt realisert gjennom et samarbeid med Assa Abloy Opening Solutions og Inlet. Inlet sørget for at Sirken sin egen nettside ble koblet opp mot låssystemet i containerne slik at hele prosessen fungerte sømløst.

– Det er viktig for oss å kunne bidra til å gjøre løsningen så enkel og intuitiv som mulig for kundene. Det vil øke sjansen for at containerne blir benyttet, og at mer overskuddsmaterialer blir gjenbrukt, sier Wisur.

Men et godt samarbeid er også avhengig av en god dialog og rask problemløsning. Dette er noe Totland peker på som en av Inlets styrker!

– Inlet er en leverandør som stiller opp! Jeg husker en lørdags kveld – i halv elleve tiden kanskje – hvor jeg sendte en tekstmelding til Wisur. Han endte opp med å ringe meg og løste problemet der og da, avslutter Totland.

For oss i Inlet er dette et testament på at det vi gjør har en nytteverdi for kundene, og på sikt, samfunnet som helhet. Ved å koble sammen ulike løsninger, kobler vi også sammen menneskene bak. Det er her den virkelige verdien oppstår.

Er du nysgjerrig på hvordan Inlet kan hjelpe med å automatisere og forenkle din bedrift? Les mer om våre automatiserte utleieløsninger her eller ta kontakt med en av våre dyktige kollegaer.

Del på:

Les også

  • Nausta – En flytende og selvbetjent badstue i hjertet av Molde

  • Lager247: Et av landets første selvbetjente minilager

  • Oslonøkkelen

Se alle kundecaser