Sirken er Norges første selvbetjente varelager for overskuddsvarer fra bygg og anleggsbransjen.

På Sirkens nettsider skriver de «I 2020 ble det produsert 2.14 millioner tonn avfall fra bygg og anleggsbransjen i Norge. Bransjen kvitter seg med avfallet på den mest økonomiske måten, som i dag er å levere det til avfallshåndtering. Bygg og anleggsbransjen står for enorme mengder utslipp i sin helhet og dette bør vi gjøre noe med. Mye av avfallet er fullt brukbart overskudd og bør ikke kastes. Dessverre er det slik at kostnadene ved å ta vare på overskuddsmaterialer er høyere enn å kaste de og kjøpe nye materialer når de trengs. Kostnader som frakt, lager og administrasjon må beregnes inn og er i de aller fleste tilfeller mer kostbart enn alternativet.»

Løsningen er containere hvor du kan kjøpe overskuddsmateriell fra byggebransjen som ellers ville blitt kastet. Containerne er ubemannet, så du gjennomfører kjøpet og henter varene på egen hånd. På den måten får vi nyttiggjort store menger med materiell som ellers ville vært bortkastet. En virkelig bærekraftig forretningsmodell og et flott eksempel på sirkulær tankegang.

I samarbeid med Assa Abloy Opening Solutions sørger Inlet for at Sirken sine kunder får enkel og selvbetjent tilgang til varelageret. Vi kobler Sirkens app mot adgangssystemet i containerne slik at hele systemet fungerer sømløst.

Les mer om hvordan din bedrift kan lage automatiserte utleieløsninger!

Del på:

Les også

  • Lager247

  • Oslonøkkelen

  • Gjøvik kommune

Se alle kundecaser