Illustrasjon av mann som driver utleie med Inlet for bedrift

Næringseiendom

Med ny teknologi kan du effektivisere driften og forvalte eiendommene dine smartere.

Kom i gang

Det kommer stadig flere smarte løsninger for forvaltning og bruk av næringseiendom.

Via Inlet har du mulighet til å koble én eller flere av disse løsningene opp mot adgangskontrollsystemet i bygget. Gjennom vår plattform kan du kombinere toppsystem og adgangskontrollsystem på kryss og tvers.

Dette gjør at du kan sette sammen forskjellige løsninger til en totalløsning som passer ditt bygg.

For eksempel hvis bygget ditt har et kontorfellesskap hvor leietakere skal komme seg inn via appen, samtidig som du ønsker å leie ut spesifikke rom eller vil koble til et smartbygg-system.

I smarte bygg finnes det utrolige muligheter for smart styring. Ved å integrere Inlet med bygget kan lysene kan skrus på i det besøket starter, og skrus av igjen når man drar. Varme, ventilasjon og solskjerming kan reguleres etter når og hvordan bygget blir brukt. Slik kan man optimalisere kundens opplevelse og samtidig effektivisere driften.

Interessant?

Ta kontakt med oss for å utforske mulighetene i dine eiendommer.

Kontakt oss