Illustrasjon av kvinne som driver utleie med Inlet

Åpne kommunen
for innbyggerne

Regjeringen ønsker at kommunene skal tilgjengeliggjøre lokalene sine for innbyggerne. Problemet er at utleie av lokaler krever mye tid og ressurser fra kommunen. I tillegg innebærer det ofte levering og henting av nøkler på ubeleilige tidspunkt.

Med Inlet kan alt gjøres automatisk!

Kom i gang

Gjør byen tilgjengelig for innbyggerne

Regjeringen har oppfordret kommuner til å tilgjengeliggjøre sine lokaler for innbyggerne. Det kan være gymsaler, klasserom, bibliotek, selskapslokaler eller andre ressurser. Tenk å bo et sted hvor du som innbygger har enkel tilgang på alt dette! Da er det lettere å drive med idrett eller engasjere seg i frivilligheten.

Inlet kan automatisere hele denne prosessen. Når alt er automatisk kan kommunen forlenge åpningstidene og utnytte ressursene sine bedre. Det skaper større verdier for innbyggere, samtidig som kommunen sparer tid og ressurser på driften.

Se hvordan Oslo Kommune har gjort det gjennom prosjektet Oslonøkkelen!

Forskjellige låser i samme system

Mange kommuner har forskjellige låssystem i byggene de forvalter. Det innebærer at både kommunen og innbyggerne må forholde seg til mange forskjellige apper og bookingløsninger.

Inlet løser dette problemet ved å samle alle låsene inn i det samme systemet. Slik kan innbyggeren booke og betale på ett sted, uansett om det er en gymsal eller et selskapslokale som skal leies. Kunden kan låse seg selv inn og kommunen slipper å bruke ressurser på koordinering av utleien.

Full oversikt over bruken

Kommunen kan få full oversikt over hvordan lokalene brukes. Over tid kan man finne ut når det er mest etterspørsel og planlegge deretter. Man får også se når og hvor mye lokalene har blitt brukt den siste tiden. Slik data gjør det mulig å effektivisere vedlikeholdet og forenkle driften. Renholdspersonalet kan også slippes inn i lokalene gjennom en automatisk løsning.

Nye inntektskilder

Inlet kan åpne opp nye inntektskilder for kommunen. Løsningen gjør det mulig å leie ut fasiliteter som tidligere ikke var mulig eller lønnsomt. Alt som kan låses kan også gjøres tilgjengelig for innbyggerne. Toaletter, badstuer, sykkelhotell eller klasserom. Et fint eksempel er friluftshuset og bybadstua i Fredevika – et prosjekt i samarbeid med Gjøvik Kommune og Den Norske Turistforening.

Utforsk mulighetene

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne gode løsninger for din kommune.

Ta kontakt