Det er mange grunner til å leie et lager. Det kan være et korttidsbehov ved flytting eller langsiktig oppbevaring. Tingene som havner på lageret er ofte sjeldent brukt i hverdagen, men alt for dyrebare til å kvitte seg med. Da er det viktig at kunden har tilgang til en løsning som er trygg og lett tilgjengelig, slik som Lager247.

Behov for automatisk minilager

Idéen bak Lager247 er sterkt tilknyttet lokasjonen og behovet i nærområdet. Lageret ligger i et tettbebygget strøk på Fagerholt i Kristiansand. Området er preget av den stadig mer populære hustypen funkishus hvor det er liten plass til oppbevaring.

“[Lagerbygget] lå på et tettbebygget område med mange funkisboliger med få muligheter for lagring. Det var ingen eksterne lagringsmuligheter i området før Lager247. Vi så potensialet for minilagerutleie spesielt med tanke på inn- og utflytting, i tillegg til funkisboligene som er i området.

Morten Aanensen, pådriver av Lager247

Foto: Lager247

Ny bransjestandard for utleie

Lager 247 er en av få aktører i Norge som tilbyr helt selvbetjente minilager. De dekker et bredt behov fra kortsiktig oppbevaring i en overgangsfase, til en egen personlig tidskapsel. Men å drifte et lager kan være krevende. Du må forsikre deg om at bodene er godt sikret, samtidig som de skal være lett tilgjengelig for kundene.

Vi vet at eiere av lagerlokaler ofte ser seg nødt til å legge ut nøkler under matter, potter og andre gjemmesteder for gi leietakerne tilgang. Eieren sitter igjen med en stor risiko og håper at nøkkelen hverken forsvinner eller blir tatt. Denne risikoen er ikke lenger nødvendig med Inlet sin selvbetjente løsning.

Vi er av de få i Norge som har en helt selvbetjent løsning hvor kunden har tilgang selv. Kunden skal gjøre alt uten involvering fra oss som administrerer lageret. Det er enklere og mer tilgjengelig for kundene – det er det absolutt viktigste, fortsetter Aanensen.

Selvbetjent, automatisk og trygg utleie

Med løsningen Lager247 benytter seg av, er tilgang gitt umiddelbart og med høy grad av sikkerhet. Kunden bestiller den aktuelle lagerboden på nettsiden til selskapet og får en adgangskode på SMS. Adgangskoden gir kunden umiddelbar tilgang til lagerbygget, og de benytter seg av egen hengelås for å låse lagerboden sin. Kundene får hver sin unike kode som er aktiv så lenge de opprettholder kundeforholdet sitt.

Hvis kunden avslutter leieforholdet, deaktiveres koden til den gjeldende kunden. Alle nye kunder får en ny og unik kode automatisk ved bestilling av bod.

Kunden er veldig positive. Vi har per dags dato kun positive tilbakemeldinger. Vi har til og med fått en tilbakemelding fra en tidligere kunde som er kjempefornøyd med hele kundereisen fra innmelding og leie til utmelding, sier Aanensen fornøyd.

Foto: Lager247

Inlet sin løsning for en automatisert kundereise

Systemet som Lager247 bruker er blant annet levert av Inlet. Løsningen har frigjort enormt med tid og ressurser for eierne ved at den daglige driften av lageret har blitt helautomatisert. Vil du vite mer om Inlets kundereiser? Du kan lese mer om løsningene vi tilbyr her eller ta direkte kontakt med en av våre dyktige medarbeidere.

Del på:

Les også

  • Nausta – En flytende og selvbetjent badstue i hjertet av Molde

  • Sirken: Selskapet som bygget Norges første selvbetjente varelager for overskuddsvarer

  • Oslonøkkelen

Se alle kundecaser